domingo, 17 de octubre de 2021

Tema 2. La Revolució Industrial.

A continuació podeu consultar el tema sobre l'arribada de la industrialització a Europa.


sábado, 11 de septiembre de 2021

Tema 1. El segle XVIII: el segle de les llums.

 Aquí podeu consultar el tema 1 sobre la Il·lustració i l'Antic Règim.


Presentació de l'assignatura


-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada tema del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega de feines i els deures es faran en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents. Les correccions han de ser amb boli vermell o verd.

-S'hauran d'entregar dossiers al final de cada unitat. S'han de presentar amb una portada i una contraportada, grapats o enquadernats i amb els números de pàgina corresponents.

-Llibre de lectura: "Diari d'Anna Frank".

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim d'1 punt.

-Avaluació de l'assignatura (per competències): exàmens, deures i activitats per entregar, exposicions orals, treballs en grup, dossiers, llibre de lectura i actitud.


martes, 7 de septiembre de 2021

Benvinguts i benvingudes!

  "FEM HISTÒRIA!"


"La utopia és a l'horitzó.
Camino dos passos,
ella s'allunya dos passos i l'horitzó es mou deu passos més enllà.
Llavors, per a què serveix la utopia?
Per això, serveix per a caminar."

                                           Eduardo GaleanoComencem aquest blog amb la cita que us exposo. De la mateixa manera que l'assignatura, espero que us faci reflexionar i debatre.
En aquest blog hi trobareu tots els materials que treballem a classe i d'altres que us aniré afegint com a curiositat perquè els pugueu consultar. Espero que us siguin útils i que també hi trobeu el vostre racó particular.