domingo, 7 de marzo de 2021

Tema 6.1. La Primera Guerra Mundial.

A continuació, podeu trobar la presentació sobre la Primera Guerra Mundial.


domingo, 21 de febrero de 2021

domingo, 29 de noviembre de 2020

Tema 2. La Revolució Industrial.

A continuació podeu consultar el tema sobre l'arribada de la industrialització a Europa.


domingo, 1 de noviembre de 2020

viernes, 11 de septiembre de 2020

Presentació de l'assignatura


-Es realitzaran activitats per entregar de les quals s'informarà de la data amb antelació.

-Hi haurà un examen de cada tema del qual s'informarà de la data amb antelació.

-L'entrega de feines i els deures es faran en folis blancs, amb boli blau o negre i es deixaran els marges corresponents. Les correccions han de ser amb boli vermell o verd.

-S'hauran d'entregar dossiers al final de cada unitat. S'han de presentar amb una portada i una contraportada, grapats o enquadernats i amb els números de pàgina corresponents.

-Llibre de lectura: "Diari d'Anna Frank".

-Ortografia: es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim d'1 punt.

-Avaluació de l'assignatura (per competències): exàmens, deures i activitats per entregar, exposicions orals, treballs en grup, dossiers, llibre de lectura i actitud.